Software pro online správu dokumentů, projektů, událostí a majetku | Eira
EIRA pomáhá řešit problémy

Dává řád velkému množství dokumentů

Eira je ideální pro správu dokumentů (DMS) a souborů, které jsou navíc doplněny o popisné údaje, poznámky a další užitečné informace.

Už nemusíte přemýšlet, do jakého adresáře co dát. Prostě jen vytvoříte nový dokument a připojíte k projektu, k osobě, k majetku nebo do mapy.

Práce s dokumenty má jasná pravidla kdo má přístup, kdo schvaluje, kdo přidává. Vždy je jasné, která verze dokumentu je ta správná.

Eira zajistí řízený přístup ke smlouvám a firemním dokumentům. Monitoruje přístupy a eviduje změny.

Řídí projekty a spravuje majetek

Eira eviduje majetek, vybavení, techniku a lidi, které propojuje s procesy a dokumenty. Sleduje jejich využití v návaznosti na zakázky nebo jiné pracovní aktivity.

Zakázky a projekty řídí pomocí úkolů, u kterých sleduje náklady a odpracovaný čas. Šablony pracovních procesů usnadňují plánování.

Obsahuje evidenci majetku a poradí si i se správou rozsáhlých areálů a jejich vybavení. Plánuje údržbu majetku a hlídá revize.

Šetří čas a zefektivňuje spolupráci

Informace potřebné pro rozhodování jsou propojené na jednom místě a dostupné odkudkoliv.

Snadné vkládání poznámek a diskuzních příspěvků zefektivňuje komunikaci a přesunuje ji z emailů a chatů k řešenému projektu. Došlé emaily včetně příloh se stávají součástí zakázky.

Eira je kompatibilní s MS Office a umožňuje spolupráci na tvorbě dokumentů bez vzniku kopií a duplicit. Rychlé fulltextové vyhledávání najde hledaný výraz v poznámkách, v diskuzích i uvnitř souborů.

Snižuje náklady, zvyšuje bezpečnost

Řešení Eira nabízíme jako službu (SaaS) za měsíční poplatek. Nemusíte pořizovat vlastní servery a nic instalovat. Stačí internetové připojení a webový prohlížeč a můžete začít pracovat.

Za zlomek ceny získáte stejnou kvalitu a technologii jako u drahých systémů.

Eira zajišťuje bezpečné nakládání s daty a osobními údaji v souladu s nařízením EK 679/2016 (GDPR) a podporuje standardy ISO 27000. Uživatelé přistupují k datům jednotlivě a řízeně na základě přidělených práv a rolí. Systém monitoruje přístupy k datům a eviduje záznamy o zpracování osobních údajů.

6 modulů EIRA

Dokumenty

Modul Dokumenty (DMS) slouží pro centrální správu dokumentů. Dokument může obsahovat jeden nebo více souborů a lze jej opatřit popisem, klíčovými slovy, poznámkami nebo diskuzními příspěvky. Dokumentu se přiděluje kategorie (smlouva, faktura, objednávka apod.), která určuje jeho workflow a dostupnost funkcí pro ostatní uživatele (kdo vidí, kdo edituje, kdo schvalue atd.). Lze jej zařazovat do spisů, připojit k zakázkám, lidem, zdrojům a majetku nebo k parcelám na mapě. Dokumenty jsou rychle dostupné přes mobilní aplikaci.

Je robustním úložištěm pro všechny typy souborů, postaveným na databázi ORACLE. Rychlé fulltext vyhledávání s vyhodnocením relevance umožňuje nalézt každý uložený soubor podle textu obsaženého uvnitř i podle připojených informací. Umožňuje bezpečné sdílení souborů, spolupráci na jednom dokumentu, prohlížení i editaci bez stahování na lokální disk. Zamezuje vzniku kopií a duplicit a napomáhá udržovat pořádek a aktuálnost. Vytváří náhledy ve formátu PDF pro snadné prohlížení na mobilních zařízeních. Systém monitoruje změny a uchovává historické verze.

Více

Aktivity

Modul Aktivity slouží pro řízení zakázek a projektů, evidenci a řešení havárijí, poruch, softwarových chyb nebo výpadků služeb, plánování prací a úkolování osob. Umožňuje rozpad událostí na dílčí úkoly a činnosti s vlastními termíny a řešiteli. Umožňuje sledovat náklady a odpracovaný čas. Umožňuje automatické hlídání parametrů SLA smlouvy.

Základním prvkem je událost, která reprezentuje projekt, obchodní případ, havárii, poruchu, chybu apod. Součástí událostí mohou být činnosti, které představují dílčí kroky (úkoly) vedoucí k jejímu vyřešení. Uživatel má k dispozici seznam svých úkolů v diáři. O přidělení úkolu je informován emailem nebo v diáři. Vykazuje čas strávený jeho řešením a další náklady.

Více

Kontakty

Modul Subjekty (CRM) představuje centrální registr subjektů pro uchovávání informací o zaměstnancích, zákaznících, dodavatelích, smluvních stranách apod. Lze evidovat adresy, kontaktní informace, obory podnikání, úroveň spolupráce a množství dalších údajů. Ověřuje aktuálnost údajů v centrálních rejstřících ARES a UIR-ADR.

Slouží k evidenci všech kontaktů v jednom registru s možností definování vztahů mezi nimi a využití v ostatních modulech. Zabraňuje vzniku duplicitních záznamů a pomáhá udržet pořádek v evidenci subjektů. Díky možnosti hromadného ověření na rejstříky udržuje údaje aktuální.

Více

Mapy

Modul Mapy umožňuje umístit evidovaná data ostatních modulů na konkrétní místa na mapě. Připojit nájemní smlouvy k parcelám katastrální mapy, fotodokumentaci k objektům na leteckém snímku, označit umístění prodejen, nemovitostí naprodej, dopravních značek a mobiliáře na plánu města, ohlášených závad a má mnoho dalších využití. Mapy jsou vhodné také pro vizuální analýzu velkého množství údajů.

Mapy se zobrazují v podobě mapových pohledů, které jsou složeny z vrstev, napojených na vlastní nebo veřejně dostupné mapové zdroje (formát WMS). Je možné nakombinovat několik mapových zdrojů do jedné mapy (např. katastrální mapa, LPIS a letecké snímky) a tu pak využít pro vlastní účely. Prohlížečka mapových pohledů obsahuje paletu ovládacích nástrojů pro měření délek a ploch, uložení aktuálního výřezu, tisk atd.

Více

Zdroje

Modul Zdroje slouží pro evidenci majetku a zdrojů (nemovitostí, areálů a budov, technologických zařízení, inženýrských sítí, strojů, vozidel, ale i lidských zdrojů). Umožňuje evidovat prostorové členění budov na úrovni místností a jednotlivých pracovních míst (pracovišť), evidovat jejich obsazenost, vybavení nábytkem, přístoji a technologiemi v přehledném logickém členění.

Je zdrojem informací pro ostatní moduly o základních parametrech prvků majetku a vzájemných vazbách mezi nimi. Poskytuje přehled o jejich prostorovém umístění, vlastnostech, potenciálu využití a aktuálním vytížení. Modul umožňuje rozšiřovat prvky zdrojů o nové atributy i definovat nové prvky. Jednotlivé prvky mohou být vizualizovány v 2D a 3D modelech.

Více

Týmy

Eira zefektivňuje spolupráci lidí v týmech i v celé firmě. Snadné zadávání nových dat napomáhá tomu, že si lidé rychle zvyknou do aplikace vkládat všechna data a informace o zakázkách, projektech atd. Lidé je pak mohou snadno vyhledat a prohlížet, aktualizovat a doplňovat o poznámky nebo diskuzní příspěvky. Eira pomáhá přesunovat komunikaci z emailů a chatů přímo k evidovaným zakázkám a dokumentům. Díky tomu je vždy vše snadno dohledatelné.

Eira podporuje dělbu práce. Každý tým (organizační jednotka) má přiřazeny členy (zaměstnance) a jim jsou přiděleny role. Ty určují kdo má k jakým datům přístup a v jakém rozsahu. Lidé mohou být zařazeni do jednoho týmu nebo spolupracovat ve složitější organizační struktuře. Každý tým (prvek org. struktury) může mít přizpůsobeny role i uživatelské rozhraní pro své potřeby a poskytovat / využívat data ostatních týmů.

Co je EIRA?

Eira je historický název místa, kde se pravidelně scházeli obyvatelé horských vesnic na ostrově Madeira. Na tomto místě sociální interakce se dělala všechna důležitá rozhodnutí. Proč zrovna tady? Díky nahromadění všech lidí daného regionu bylo rozhodování jednoduší.

Všechny informace byly dostupné v potřebném rozsahu. Když jste potřebovali cokoliv zjistit, stačilo vyhledat konkrétního člověka a zeptat se ho. Proto naše nová platforma pro mezilidskou spolupráci nese tento název. Stejně jako původní Eira, je i ta naše místem, kde získáte všechny informace, které potřebujete ke svým rozhodnutím, v příjemném prostředí sdíleném s Vašimi spolupracovníky.

Dáváme slovu EIRA nový rozměr. Pečujeme o to, aby k Vám bylo prostředí nejmodernějších informačních technologií přívětivé a přístupné. EIRA nebude myslet za Vás, ale připraví Vám všechna důležitá data k Vašim rozhodnutím.

EIRA a technologie

Eira je postavena na technologiích Java Enterprise Edition (JEE). Jde o ověřené robustní technologie s vysokou garancí spolehlivosti, dostupnosti a výkonnosti. V praxi jde o nejrozšířenější technologie pro budování velkých webových řešení vůbec. JEE se snaží poskytnout co nejvíce standardních a kvalitních komponent, které usnadňují tvorbu právě takových aplikací. Ctí tzv. třívrstvou architekturu, kde je aplikace rozdělena na databázovou vrstvu, vrstvu obchodní logiky a vrstvu prezentační.

Eira běží na tzv. aplikačním serveru, který zpracovává požadavky klientů, spravuje spojení s databází, odesílá emaily apod. Eira využívá JBoss AS, který je jedním z nejpoužívanějších open source aplikačních serverů. Eira využívá pro ukládání dat (včetně souborů) databázi Oracle Database, která patří mezi nejspolehlivější databázové technologie.

Více

Další reference

Vyzkoušet zdarma