Software pro evidenci smluv | Eira

On-line software pro evidenci smluv

Hledáte kvalitní software pro evidenci smluv? Chcete mít pod kontrolou všechny lhůty a smluvní podmínky?

Evidence smluv

Pořádek ve smlouvách je klíčový pro úspěšný chod každé firmy. Když se nahromadí větší množství smluv, může být problém udržet si přehled ve smluvních podmínkách a jednotlivých lhůtách. Jejich nedodržení přitom může mít dalekosáhlé následky.

S pomocí nástroje Eira můžete evidovat velké množství smluv (včetně jejich elektronické podoby) a přitom nad nimi mít kontrolu. Software pokrývá celý životní cyklus smlouvy, od přípravy smlouvy, jednání s protistranou až po podpis smlouvy. Samozřejmostí je rychlé vyhledávání, vedení všech souvislostí smluv (na odpovědné pracovníky, zakázky, nemovitosti atd.), hlídání termínů a dalších povinností vyplývajících ze smluv.

Eira ukládá smlouvy (včetně jejich elektronické podoby) do databáze. Nabízí tak mnohem více možností strukturování než klasický systém složek. Základní strukturování je řešeno pomocí kategorizace (smlouvy nájemní, smlouvy o dílo atd.). Dále se dokumenty připojují ke konkrétním zakázkám, subjektům, nemovitostem, místům na mapě apod. Nezávisle na tom se dají štítkovat (smlouvy 2015, smlouvy 2016 atd.).

Eira je webová aplikace, kterou nemusíte instalovat. Stačí připojení k internetu a webový prohlížeč a můžete začít pracovat. Zároveň jde o plnohodnotný informační systém postavený na databázi Oracle s jednotným ovládáním v prostředí webového prohlížeče, definováním uživatelských rolí, širokými možnostmi nastavení uživatelského rozhraní a mobilním klientem pro práci v terénu. Software lze kombinovat s dalšímy moduly platformy Eira a integrovat do podnikového informačního prostředí.

Příprava i prohlížení smluv

 • Rychlá příprava nové smlouvy podle vzoru
 • Editace v MS Office bez nutnosti stahování souboru do počítače
 • Sdílení smluv, poznámkování a vedení diskuzí
 • Schvalovací workflow a řízené uvolňování verzí
 • Rychlé vyhledání a prohlížení přes web nebo v mobilní aplikaci
 • Možnost zveřejňování smluv

Souvislosti smluv

 • Propojování se zakázkami a protistranami
 • Rozpad na jednotlivé úkoly s vlastními řešiteli a termíny
 • Propojování s majetkem a dalšími záznamy agendy
 • Evidence dodatků a návazností
 • Připojování poznámek a diskuzí
 • Možnost umisťování do mapy

Hlídání termínů

 • Hlídá ukončení platnosti smlouvy a návaznosti dodatků
 • Hlídá termíny připojených úkolů
 • Hlídá dodržování parametrů SLA smluv
 • Zasílá upomínky a notifikace

Další vlastnosti

 • Fulltextové vyhledávání podle různých kriterií
 • Uživatelské filtry a seznamy
 • Uživatelsky nastavitelné obrazovky
 • Historie změn a logování přístupů
 • Propojení na projektové řízení, mapy, majetek a kontakty

Přínosy

Kontaktujte nás