Eira - Zdroje, majetek

Zdroje - co

Zdroje - detail
Zdroje - 3D model
Zdroje - seznam vybavení
Zdroje - lidé

Evidence prostorových prvků (areály, budovy, místnosti).

Evidence zdrojů (stroje, zařízení, lidské zdroje).

Evidence pracovišť a dislokace pracovníků.

Evidence lesních porostů.

Grafická prezentace prvků v mapě, 2D nebo 3D modelu.

Propojení s dokumenty, aktivitami, kontakty či místy na mapě.

Plánování zdrojů a sledování skutečného využití.

Řízení opakujících se revizních a servisních požadavků.

Prostorový a technický pasport budov.

Podpora výměnného formátu IFC.

Snadné rozšíření o další atributy a prvky.

Zabezpečení a přístupy podle předem nastavených pravidel.

Získat 30 dní zdarma