Eira - Užití - Vlastníci

Vlastníci

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Správa pozemků a budov

Evidence nemovitostí s integrací na katastr nemovitostí

Evidence nájemních vztahů a související smluvní dokumentace

Nakládání s majetkem

Provozní evidence (opravy, údržba, revize)

Plánování reprodukce majetku

Sledování nákladů

Mapy katastru nemovitostí, vyhledávání v katastru, hlídání změn

Mapy LPIS a dalších veřejně dostupných mapových zdrojů

Integrace na registr RÚIAN

SPRÁVA PRONÁJMŮ

Evidence domů a bytů

Evidence vlastníků a nájemců

Evidence dodavatelů služeb

Evidence smluvní dokumentace

Evidence vybavení včetně dokumentace

Odečty měřidel

Plánování revizí a servisních prohlídek

On-line přístup pro vlastníka i nájemce

SPRÁVA REKLAMNÍCH PLOCH

Evidence reklamních ploch

Evidence parametrů (viditelnost, provoz atd.)

Fotodokumentace

Evidence pronájmů

Přehled reklamních ploch v mapě

Plánování výlepů a montáží

Sledování výnosů a nákladů

Portál pro online nabídku volných ploch