Eira - Užití - Podniky

Podniky

PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Sdílení firemních dokumentů a dat

Propojování informací do souvislostí

Budování vnitrofiremní znalostní báze

Sdílení dat z ostatních informačních systémů

Řízení přístupů a oprávnění

Rychlá komunikace mezi zaměstnanci

Podnikový intranetový portál

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Cloudové řešení pro správu nemovitostí

Evidence nemovitostí (integrace na katastr)

Prostorový a technický pasport areálů a budov

Vnitřní i venkovní prostory

Evidence související dokumentace

Evidence požadavků na opravy a investice

Plánování pravidelně se opakujících činností (revize)

Sledování nákladů

Řízení nájemních vztahů

Nahlížení do katastru nemovitostí

Integrované mapy

PROVOZNĚ TECHNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Vhodné pro inženýrské sítě, technologické celky, stavby

Prostorový a technický pasport

Interaktivní mapa nebo 2D/3D model

Provozní evidence

Plánování revizí a údržby

Sledování nákladů

On-line hlášení poruch

Získat 30 dní zdarma