Eira - Užití

Ostatní

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Pořádek v dokumentech a spisech

Kategorizace, verzování, klíčová slova, účinnost

Schvalovací proces, nastavení práv a zodpovědností

Provázání dokumentů s klienty

Rychlé fulltext vyhledávání i v nascanovaných listinách

Tvorba vlastních šablon pro rychlé založení dokumentů

Úkolování, výkazy práce, hlídání termínů

Ověřování klientů v rejstřících ARES

Komunikace napříč týmem (poznámkování, diskuzní příspěvky)

Data jsou bezpečně uložena v datovém centru

Zaměstnanci nemohou data hromadně stahnout a odnést

TÝMY

Sdílení dokumentů a kontaktů

Plánování činností a úkolování

Umisťování informací do mapy

Provázání informací do souvislostí

Rychlé fulltext vyhledávání

Komunikace napříč týmem

PORUCHOVÁ SLUŽBA

Evidence hlášených poruch

Přidělení technikům k řešení

Vykazování odpracovaných hodin

Nastavení parametrů reakce podle SLA smluv

Hlídání termínů

On-line portál pro ohlašování

ZÁBAVNÍ AREÁLY

Evidence zábavních prvků a dalšího mobiliáře

Interaktivní mapa areálu s měřením vzdáleností a ploch

Zobrazení informací o fauně a flóře

Zobrazení naučných tras

Informace o nabízených službách

Evidence sečení a údržby ploch

Schema zavlažovacího systému

On-line přístup pro veřejnost

EVIDENCE PTAČÍCH BUDEK

Databáze ptačích budek

Evidence výšky vyvěšení, orientace vletového otvoru atd.

Umístění v mapě

Možnost připojení náčrtu a fotodokumentace

Zápisy o údržbě a technickém stavu

Zápisy o prováděných kontrolách

On-line přístup pro členy

Získat 30 dní zdarma