Eira - Kontakty - Správa kontaktů

Kontakty - kdo

Kontakty - profil
Kontakty - seznam
Kontakty - kampaň

Jedno místo pro všechny kontakty zamezuje vzniku duplicit.

Přístupy podle předem nastavených pravidel.

Automatická aktualizace údajů z věřejných registrů.

Historie změn.

Evidence vztahů mezi subjekty.

Eviduje úroveň spolupráce se zákazníkem.

Evidence licencí, autorizací, průkazů atd.

Organizační struktura a kontaktní osoby.

Přes název subjektu lze vyhledat související dokumenty, majetek...

Mikroaplikace zajistí rychlý přístup k často používaných funkcím.

Filtrování kontaktů dle vlastních kritérií.

Hromadné odesílání emailů na definovanou skupinu.

Získat 30 dní zdarma