Eira - Kontakty

Kontakty - kdo

Jedno místo pro evidenci všech kontaktů - zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů atd. Zamezuje vzniku duplicit.

Kontakty a operace s nimi jsou uživatelům přístupné podle předem nastavených pravidel.

Automatická aktualizace údajů z věřejných registrů udržuje údaje o subjektech v aktuálním stavu.

Systém loguje všechny změny. Pohledem do historie lze zjistit, kdo a kdy vytvořil kontakt, kdo změnil adresu atd.

Evidence vztahů mezi subjekty dává možnost zaznamenat situace, kdy pan XY je jako soukromá osoba zákazníkem, ale zároveň je jednatelem dodavatelské společnosti.

Systém umoňuje evidovat stav spolupráce se zákazníkem (první kontakt, uzavřena smlouva, aktivní zákazník...) a kvalitu (běžný klient, VIP klient...).

Evidence licencí umožňuje pro každý subjekt vést evidenci platných zkoušek, autorizací, průkazů atd.

U právnických osob lze evidovat organizační strukturu včetně kontaktních osob.

Díky kontextovému vyhledávání je možné přes název subjektu vyhledat i všechny související záznamy (dokumenty, majetek, místa na mapě...).

Mikroaplikace – široká nabídka malých konfigurovatelných aplikací, které lze umístit na úvodní stránku. Zajistí rychlý a snadný přístup k často používaných funkcím a datům.

Systém umožňuje filtrování kontaktů dle vlastních kritérií s možností uložení takto vytvořených seznamů. Kontakty lze také třídit pomocí štítků.

Systém kampaní umožňuje hromadné odeslání zpráv či reklamních letáků vybrané skupině zákazníků.

Vyzkoušejte demo