Eira - Správa nemovitostí ONLINE

On-line software pro správu nemovitého majetku

Jste vlastníkem nebo správcem pozemků a budov? Máte množství dokumentů a smluv? Potřebujete mít lepší přehled o stavu jednotlivých nemovitostí a jejich využití?

EIRA pro správu nemovitého majetku

Správa majetku

Evidence budov, bytů a pozemků. Evidence vztahů (pachtovní, nájemní, výpůjční, věcná břemena a jiné zátěže) v přímé vazbě na majetek. Nakládání s majetkem. Propojení se související dokumentací.

Dokumentace

Všechny dokumenty týkající se majetku na jednom místě. Hlídání termínů platnosti smluv. Rychlé fulltext vyhledávání. Verzování dokumentů.

Mapy

Interaktivní mapy. Zobrazení map z veřejně dostupných zdrojů (katastrální mapa, openstreet, letecké snímky, historické mapy, LPIS atd). Integrace na katastr nemovitostí a RÚIAN. Vyhledávání adres. Měření vzdáleností a ploch. Tisky map.

Přínosy

Získat 30 dní zdarma