Software pro správu kamerových systémů | Eira

On-line software pro správu kamerových systémů

Provádíte správu a servis kamerových systémů? Chcete nabídnout svým zákazníkům tu nejlepší péči?

EIRA pro správu kamerových systémů

Evidence prvků infrastruktury

Evidence kamer a dalších prvků infrastruktury. Evidence technických parametrů, data montáže, záruční doby atd. Evidence související dokumentace, záručních listů, revizí atd.

Přehled o umístění prvků v objektech.

Řízení činností

Evidence a řízení všech typů činností (montáž, údržba, porucha). Plánování pravidelně se opakujících činností (prohlídky, revize).

Portál pro hlášení poruch/požadavků. Automatické nastavení termínů podle parametrů SLA smlouvy. Mobilní aplikace pro plnění úkolů v terénu včetně vykazování času.

Vizualizace

Vizualizace prvků infrastruktury v interaktivní mapě. Možnost importu plánů areálů nebo podsvícení veřejných map.

Přínosy

Kontaktujte nás