EIRA pomáhá řešit problémy

Dává řád velkému množství dokumentů a souborů

Práce s dokumenty má jasná pravidla - kdo má přístup, kdo schvaluje, kdo přidává.

Dokumenty je možné kategorizovat, propojovat s lidmi, procesy, majetkem nebo místy na mapě.

Dokumenty je možné organizovat do spisů, aby byly ještě lépe dohledatelné.

Pomáhá plánovat práci, alokovat lidi i spravovat majetek

Eira eviduje zdroje interní i externí - majetek, vybavení, techniku i lidi - které propojuje s procesy a dokumenty.

Sleduje využití zdrojů v návaznosti na obchodní případy nebo jiné pracovní aktivity.

Poradí si i s pasportizací rozsáhlých areálů.

Podporuje řízení firemních procesů

Informace potřebné pro rozhodování jsou v Eira propojené na jednom konkrétním místě a v jediném systému.

Díky přesunutí komunikace z emailů a chatů k řešenému problému nebo obchodnímu případu budete vždy vědět, co vedlo k vašemu rozhodnutí.

Šablony pracovních procesů sjednocují a usnadňují řízení.

Minimalizuje náklady

Řešení Eira nabízíme jako službu v cloudu s fixními měsíčními náklady a bez závazku. Můžete je začít hned používat.

Nemusíte pořizovat vlastní hardware ani drahé softwareové licence.

Využíváte jen jeden nástroj pro správu firemních procesů.

Za zlomek ceny získáte stabilní řešení, postavené na technologiích velkých enterprise systémů s databází Oracle.

Je samozřejmě možné provozovat systém i na Vašich serverech.

5 modulů EIRA

Kontakty - kdo

Databáze interních a externích firemních kontaktů na jednom místě umožňuje jejich efektivní správu včetně sledování vztahů s nimi.

Kategorie kontaktů s různou úrovní přístupu pro bezpečnost dat, kdy každý má přístup k té, kterou pro práci potřebuje; k určitým kontaktům mají přístup jenom vybraní manažeři.

Ověřování ekonomických subjektů a vztahů mezi nimi díky propojení s jejich rejstříkem ARES

Více

Zdroje - co

Sledování zdrojů dává odpovědi na otázky, kdo je alokován na jakou činnost a ve kterých termínech, jak je využit majetek a kým.

Evidence zdrojů (lidí, majetku, techniky, nemovitostí)

Přehled o majetku a vybavení v areálech, budovách i místnostech

Vizualizace nemovitostí ve 2D výkresech nebo 3D modelech a jejich geolokace v mapách

Více

Dokumenty - jak

Jednoduché vkládání dokumentů a jejich sdružování do praktických multidokumentů funguje jako analogie složek reálného světa (i jednoduchá smlouva může mít svůj dodatek nebo poznámkový aparát).

Práva k dokumentům lze nastavit podle vlastních firemní hierarchie a aktualizovat je podle potřeb, kdo který typ dokumentů může vkládat, a kdo je může upravit a kdo schválit.

Řízený tok dokumentů, verzování a schvalování zajišťuje, že víte, která varianta je platná, kdo ji kdy schválil a v jaké podobě.

Více

Aktivity - kdy

Plánování prací a kapacit se děje v souladu s dostupnými zdroji s návazností na vykazování činností.

Systém automatických upozornění funguje jako prevence časových zpoždění.

Šablony činností pro hladkou návaznost všech potřebných kroků

Plánovat lze i pravidelné činnosti.

Více

Mapy - kde

Navázání majetku do konkrétního místa vám umožní dělat lepší rozhodnutí o jejich správě i údržbě.

Propojení s aktivitami ukáže, jak připravit jejich správný časový plán.

S využitím veřejných mapových služeb (např. Katastru nemovitostí ČR) získáváte pokaždé ověřenou a aktuální informaci.

Více

Ceník Přihlásit se