S čím Eira pomáhá

Správně uchovávat a předávat informace je klíčové pro chod každé firmy. Jejich doplňování a vzájemné propojování je průběžný a trvalý proces.

Dává řád velkému množství dokumentů a souborů

Eira dává práci s dokumenty jasná pravidla, umožňuje nastavovat odpověďnost za jejich vkládání, práva k přístupům, úpravám a schvalování.

Dokumenty je možné kategorizovat, propojovat s lidmi, procesy, majetkem nebo místy na mapě.

Dokumenty je možné organizovat do spisů, aby byly ještě lépe dohledatelné.

Pomáhá plánovat práci, alokovat lidi i spravovat majetek

Eira eviduje zdroje interní i externí - majetek, vybavení, techniku i lidi - které propojuje s procesy a dokumenty.

Sleduje využití zdrojů v návaznosti na obchodní případy nebo jiné pracovní aktivity.

Poradí si i s pasportizací rozsáhlých areálů.

Podporuje řízení firemních procesů

Informace potřebné pro rozhodování jsou v Eira propojené na jednom konkrétním místě a v jediném systému.

Díky přesunutí komunikace z emailů a chatů k řešenému problému nebo obchodnímu případu budete vždy vědět, co vedlo k vašemu rozhodnutí.

Šablony pracovních procesů sjednocují a usnadňují řízení.

Minimalizuje náklady

Řešení Eira nabízíme jako službu s fixními měsíčními náklady a bez závazku. Můžete ji začít hned používat.

Nemusíte pořizovat vlastní hardware ani drahé softwareové licence.

Využíváte jen jeden nástroj pro správu firemních procesů.

Za zlomek ceny získáte stabilní řešení, postavené na technologiích velkých enterprise systémů s databází Oracle.

5+1 řešení pro řízení firem

Kontakty - kdo

Databáze interních a externích firemních kontaktů na jednom místě umožňuje jejich efektivní správu včetně sledování vztahů s nimi.

Kategorie kontaktů s různou úrovní přístupu pro bezpečnost dat, kdy každý má přístup k té, kterou pro práci potřebuje; k určitým kontaktům mají přístup jenom vybraní manažeři.

Ověřování ekonomických subjektů a vztahů mezi nimi díky propojení s jejich rejstříkem ARES

Dokumenty - jak

Jednoduché vkládání dokumentů a jejich sdružování do praktických multidokumentů funguje jako analogie složek reálného světa (i jednoduchá smlouva může mít svůj dodatek nebo poznámkový aparát).

Řízený tok dokumentů, verzování a schvalování zajišťuje, že víte, která varianta je platná, kdo ji kdy schválil a v jaké podobě.

Zdroje - co

Sledování zdrojů dává odpovědi na otázky, kdo je alokován na jakou činnost a ve kterých termínech, jak je využit majetek a kým.

Evidence zdrojů (lidí, majetku, techniky, nemovitostí)

Přehled o majetku a vybavení v areálech, budovách i místnostech

Vizualizace nemovitostí ve 2D výkresech nebo 3D modelech a jejich geolokace v mapách

Aktivity - kdy

Plánování prací a kapacit se děje v souladu s dostupnými zdroji s návazností na vykazování činností.

Systém automatických upozornění funguje jako prevence časových zpoždění.

Šablony činností pro hladkou návaznost všech potřebných kroků

Plánovat lze i pravidelné činnosti.

Mapy - kde

Navázání majetku do konkrétního místa vám umožní dělat lepší rozhodnutí o jejich správě i údržbě.

Propojení s aktivitami ukáže, jak připravit jejich správný časový plán.

S využitím veřejných mapových služeb (např. Katastru nemovitostí ČR) získáváte pokaždé ověřenou a aktuální informaci.

Unikátní hodnota

Propojení všech částí Eira vytváří unikátní informační hodnotu usazenou do kontextu.

Společné místo pro sdílení informací ukazuje lidem jejich důležitost v týmové práci.

Tým může kooperovat efektivně, nezatížen informačním šumem podle platných a sdílených informací.

Mojmír Macek

Eira je ekosystém pro 20% podstatných informací a znalostí, které stojí za uložení, sdílenou údržbu a bezpečné sdílení v rámci týmu a kontextu reality.

Mojmír Macek, architekt Eira

Ladislav Šimek

Za 18 let práce v top managementu jsem se nesetkal s nástrojem, který by tak dobře podporoval řízení procesů a projektů, systém řízení kvality, znalostí a vůbec týmovou spolupráci.

Ladislav Šimek, uživatel Eira

Ondřej Novotný

Eira je technická výzva a její hlavní síla spočívá v nenápadném spojení mnoha technologií do jednoho celku. Ten pak dává uživatelům možnost rychlého přístupu a snadné orientace ve všech svých činnostech z jednoho místa. Díky Oracle jsou pak data uložena a spravována bezpečně a s velmi vysokou dostupností.

Ondřej Novotný, vedoucí vývoje Eira

Máte zájem o Eira?

Nechte nám na sebe kontakt, zeptejte se nás, co ještě Vás o Eira zajímá. Ozveme se Vám s doplňujícími informacemi.

Email

Telefon

+420 777 706 740