Eira - Aktivity, úkoly, řízení zakázek, plánování

Aktivity - kdy

Aktivity - seznam
Aktivity - detail události

Aktivity propojují ostatní entity systému s časovou osou.

Evidence úkolů, řízení zakázek, plánování, ohlašování poruch a mnoho dalších využití.

K dispozici je několik workflow pro řízení průběhu.

Nastavení pravidel kdo a co může.

Rozpad na dílčí činnosti s vlastními termíny a řešiteli.

Denní, týdenní a měsíční kalendář činností.

Sledování stavu a procenta dokončení.

Řetězetí činností zajišťuje správnou návaznost prací.

Nastavitelná kriteria splnění pro každou činnost.

Procesní šablony pro často se opakující práce.

Vykazování a sledovat odpracovaných hodin.

Automatické přidělování volných kapacit.

Plánovaní nákladů a času.

Portál pro přístup veřejnosti.

Automatická kontrola kvality podle uzavřené SLA smlouvy.

Propracovaný systém upozornění.

Získat 30 dní zdarma