Zdroje a majetek | Eira

Správa zdrojů a majetku

EIRA - Evidence vybavení
EIRA - 3D model
EIRA - Seznam evidovaného vybavení
EIRA - Lidské zdroje

Prostorové členění na areály, budovy, místnosti, zóny, pracoviště.

Evidence technického vybavení, nábytku, zařízení, inž.sítí, infrastruktury, strojů, vozidel.

Dislokace pracovníků na pracovištích. Pasport pracovišt. Evidence svěřeného majetku.

Evidence nemovitostí. Integrace na katastr nemovitostí. Evidence lesních porostů.

Grafická prezentace majetku a vybavení v mapě, 2D nebo 3D modelu. Katastrální mapy.

Propojení s dokumenty, aktivitami, kontakty či místy na mapě.

Plánování využití zdrojů. Sledování skutečného využití.

Řízení opakujících se revizních a servisních požadavků.

Prostorový a stavebně-technický pasport areálů a budov.

Podpora výměnného formátu IFC pro import dat.

Snadné rozšíření prvků o další atributy a nové prvky.

Zabezpečení a přístupy podle předem nastavených pravidel.

Vyzkoušet zdarma