Využívané technologie | Eira

Eira a technologie

Eira Teamware je webové řešení, postavené na moderních, výkonných a spolehlivých technologiích. Od začátku je vyvíjeno jako multiagendové řešení, které podporuje model nasazení SaaS. Při vývoji byly využity zkušenosti zejména z B2G projektů pro Ministerstvo Zemědělství ČR (Registr půdy LPIS) a ÚZSM (Informační systém majetku státu ISMS). Hlavní fáze vývoje probíhala v letech 2007 až 2012 s celkovými náklady 52 mil. Kč.

Klíčové vlastnosti

JEE

Java Enterprise Edition je platforma určená pro vývoj a provoz podnikových aplikací a informačních systémů. Jde o aplikace, které obsluhují velké množství uživatelů najednou, pracují s velkým množstvím dat v databázi a musí být robustní a bezpečné. JEE ctí tzv. třívrstvou architekturu, kde je aplikace rozdělena na databázovou vrstvu, vrstvu obchodní logiky a vrstvu prezentační. V praxi je JEE asi nejrozšířenější podniková technologie. Používá ji množství velkých firem a zahrnuje v sobě mnoho pokročilých technologií.

JBOSS AS

JBoss AS (WildFly) je jedním z nejpoužívanějších open-source aplikačních serverů. Aplikační server tvoří vrstvu mezi operačním systémem a aplikacemi. Podobně, jako operační systém poskytuje základní funkce programům, poskytuje aplikační server často používané funkce enterprise aplikacím. Mezi hlavní požadavky, kladené na aplikační server patří spolehlivost, dostupnost, robustnost a výkonnost. Typická je také potřeba obsloužit současně velké množství požadavků (klientů).

GWT

Google Web Toolkit (GWT) je klientská technologie pro tvorbu uživatelského rozhraní webové aplikace. Je založena na myšlence krížové kompilace Java -> JavaScript. Mezi její výhody patří hlavně robustnost, deklarativní způsob definování UI, dobrá podpora debugovaní/testovaní a v neposlední řadě kvalita generovaného kódu, který je optimalizován pro různé prohlížeče a lokalizace.

Apache Lucene/SOLR

Apache Solr je platforma pro indexování a fultextové vyhledávání nad dokumenty. Jde o samostatně spustitelnou serverovou aplikaci, která využívá knihovnu Apache Lucene. Dobře škáluje a komunikuje přes protokoly HTTP/XML nebo HTTP/JSON. Využívá tzv. invertovaný index - datová struktura, která spojuje každé slovo se seznamem dokumentů, ve kterých se vyskytuje.

Oracle Database EE

Oracle Database Enterprise Edition je moderní multiplatformový databázový systém s velmi pokročilými možnostmi zpracovávání dat, vysokým výkonem, vysokou úrovní bezpečnosti a jednoduchou škálovatelností. Verze Enterprise Edition navíc přináší nástroje pro virtualizaci a podporu cloudových řešení.