Správa kontaktů | Eira

Správa kontaktů

Kontakty - profil
Kontakty - seznam
Kontakty - kampaň

Jedno místo pro všechny kontakty. Zamezuje vzniku duplicit.

Automatická aktualizace údajů z věřejných registrů.

Přístupy k údajům podle předem nastavených pravidel.

Sledování změn a historie záznamů.

Evidence vztahů mezi subjekty. Zaměstnanec-zaměstnavatel apod.

Eviduje úroveň spolupráce se zákazníkem.

Evidence licencí, autorizací, průkazů atd.

Možnost evidence organizační struktury subjektu a kontaktních osob.

Přes název subjektu lze vyhledat související dokumenty, majetek...

Mikroaplikace zajistí rychlý přístup k často používaných funkcím.

Filtr kontaktů dle vlastních kritérií. Exporty seznamů.

Hromadné odesílání emailů na definovanou skupinu.

Vyzkoušet zdarma