Software pro řízení projektů | Eira

On-line software pro řízení projektů

Potřebujete software pro efektivní řízení firmy? Chcete mít přehled o aktuálním stavu projektů? Chcete zlepšit spolupráci týmu?

Řízení projektů (Project Management)

Pro každého majitele firmy nebo project managera je důležité mít přehled, v jakém stavu jsou běžící zakázky a projekty, na čem kolegové právě pracují a co není hotovo, kolik bylo spotřebováno času a peněz a kolik ho ještě zbývá. To platí jak pro malé nebo velké týmy, tak i pro celou firmu.

S pomocí nástroje Eira můžete zlepšit spolupráci lidí, zvýšit efektivitu týmu, dosáhnout časových úspor a tím zvýšit ziskovost projektů. Zároveň umožní zavést pořádek do firemních Aktivit, dokumentů a souborů a nastavit jasná pravidla přístupu k nim. Ve spojení s mobilní aplikací umožňuje Eira řídit pracovníky v terénu a zajišťuje jim přístup k potřebným informacím a postupům.

Eira je vhodná pro všechna odvětví díky připraveným aplikačním šablonám a snadnému nastavení. Od malých projekčních kanceláří, přes poskytovatele služeb, výrobu až po školství a státní sféru.

Eira pracuje s popisnými, grafickými i multimediálními daty, s výkresy a dokumenty a zajišťuje podporu pracovních postupů a řízení procesů. Součástí je modul Dokumentů (DMS), modul Kontaktů (CRM), Mapový modul a modul pro správu majetku (Zdroje).

Eira je online aplikace, kterou nemusíte instalovat. Stačí připojení k internetu a webový prohlížeč a můžete začít pracovat. Jde o komplexní informační systém se správou zakázek, kontaktů, majetku, centrálním úložištěm dokumentů a integrovanými mapami. Disponuje jednotným ovládáním v prostředí webového prohlížeče, definováním uživatelských rolí, širokými možnostmi nastavení uživatelského rozhraní a mobilním klientem pro práci v terénu. Eira běží na serverech v datovém centru, ke kterým přistupujete pomocí přiděleného uživatelského jména a hesla. Pro hosting našich serverů využíváme výhradně datová centra na území ČR. Software lze integrovat do podnikového informačního prostředí.

Řízení projektu z jednoho místa

Plánování a řízení projektů pomocí úkolů. Zakládání projektů ze šablon. Plánování prací a jejich návazností (až je dokončen jeden úkol, může se zahájit další). Vykazování odpracovaného času a nákladů. Automatické přidělování volných kapacit.

Přehled na čem kolegové právě pracují a co není ještě hotovo. Můžete si nastavit sledování a být automaticky informován o veškerém dění.

Zodpovědnost a termíny

Každý úkol má odpovědnou osobu, která jej přiděluje jednomu nebo více řešitelům. Úkol má plánovaný a skutečný termín. K dispozici je přehled o vyčerpaném čase a nákladech včetně srovnání s plánem. Systém zasílá upozornění na blížící se termíny. K dispozici je diář, týdenní a měsíční kalendář.

Dokumentace projektu

Veškeré dokumenty, smluvy, výkresy, fotografie atd. jsou součástí projektu. Dokumenty jsou připojeny k jednotlivým projektům a úkolům, kterých se týkají.

Systém nabízí schvalovací workflow a verzování dokumentů, rychlé fulltext vyhledávání a rychlý přístup k dokumentaci z terénu.

Komunikace součástí projektu

Zabudované diskuzní skupiny pomáhají přesunout komunikaci z e-mailů a jiných kanálů přímo k projektu. Došlé e-maily můžete přeposlat do systému a připojit k danému úkolu a projektu. Díky zákaznickému portálu mohou mít i zákazníci přístup k vyčleněným informacím a být začleněni do projektu.

Vizualizace v mapách

Interaktivní mapová prohlížečka umožňuje zobrazení map z vlastních nebo veřejně dostupných mapových zdrojů (katastrální mapa, openstreet, letecké snímky, historické mapy, LPIS atd) a připojení projektů nebo jednotlivých úkolů na konkrétní místa. K dispozici je integrace na katastr nemovitostí a RÚIAN, vyhledávání adres, měření vzdáleností a ploch, tisky map.

Přínosy

Success story

Společnost ELMO Schoř s.r.o., dodavatel komplexních služeb a materiálu v oblasti elektro, se v roce 2016 rozhodla nahradit nevyhovující vnitropodnikový informační systém pro řízení zakázek. Mezi její hlavní požadavky na nový systém patřila především přehledná evidence zakázek a související dokumentace (projekční a realizační), podpora pro práci v terénu (sběr fotografií), dostupnost dokumentace v terénu a okamžitý přehled o stavu zakázek online pro vedoucí pracovníky.

Systém Eira byl nasazen nejprve pro oddělení projekce. Během dvou návštěv analytika v červenci 2016 se vyjasnilo, jak má vypadat struktura a workflow zakázek a jaké kategorie dokumentů se pod jednotlivými zakázkami mají evidovat. Podle tohoto návrhu byl nakonfigurován modul Aktivity a nastaveny příslušné kategorie v modulu Dokumenty. Jednalo se především o smlouvy, faktury, geodetickou dokumentaci, projektovou dokumentaci, fotodokumentaci, katalogové listy a metodiky. Následně byla do systému vložena data pilotní zakázky a zahájen pilotní provoz.

Po několika měsících testování byly zapracovány připomínky a proběhlo zaškolení dalších uživatelů z oddělení projekce. V lednu 2017 byl pak zahájen ostrý provoz. Do systému byly naimportovány všechny staré zakázky (více než 1000) a začalo probíhalo vkládání všech běžících i připravovaných zakázek.

Od května 2017 plní Eira i funkci helpdesku, který zaměstnancům umožňuje hlásit problémy a požadavky na externího správce IT. Postupně se počet uživatelů rozšířil téměř na 20. Koncem roku 2017 byl zahájen pilotní provoz mobilní aplikace, která zpřístupňuje dokumentaci pracovníkům v terénu a umožňuje snadněji pořizovat fotodokumentaci provedených prací.

Vyzkoušet zdarma