Řešení událostí a řízení procesů | Eira

Modul Aktivity

Eira - seznam ohlášených poruch
Eira - detail ohlášené poruchy
Eira - detail ohlášené poruchy

Evidence událostí, zakázek, poruch atd. se snadným rozšiřováním o další kategorie.

Hlídání termínů. Zasílání upozornění emailem. Plánování úkolů do diáře.

K dispozici je několik workflow pro řízení průběhu řešení události.

Nastavení pravidel kdo, co může s ohledem na jednotlivé kroky workflow.

Rozpad na dílčí činnosti s vlastními termíny a řešiteli.

Denní, týdenní a měsíční kalendáře činností.

Sledování stavu a procenta dokončení dílčích činností a celých událostí.

Řetězetí činností zajišťuje správnou návaznost prací.

Uživatelská kriteria splnění pro každou činnost (např. připojená faktura).

Uživatelské procesní šablony pro normalizaci postupů s odhadem nákladů a času.

Vykazování a sledování odpracovaných hodin a nákladů.

Možnost automatického přidělování volných kapacit podle kvalifikace.

Plánovaní nákladů a času.

Portál pro přístup veřejnosti.

Automatická kontrola kvality podle uzavřené SLA smlouvy.

Propracovaný systém upozornění.

Vyzkoušet zdarma