EIRA - Webová kancelář s efektivní správou zakázek, dokumentů a emailů

EIRA pomáhá řešit problémy

Dává řád velkému množství dokumentů a souborů

Eira je ideální úložiště pro všechny firemní dokumenty a soubory, které jsou navíc doplněny o popisné údaje, poznámky a další užitečné informace.

Už nemusíte přemýšlet, do jakého adresáře co dát. Prostě jen vytvoříte nový dokument a připojíte k zakázce, k osobě, k majetku nebo do mapy.

Práce s dokumenty má jasná pravidla kdo má přístup, kdo schvaluje, kdo přidává. Vždy je jasné, která verze dokumentu je ta správná.

Všechny došlé emaily přiřadíte k zakázkám, ke kterým patří. Vždy je pak snadno najdete.

Řídí zakázky, plánuje práci a spravuje majetek

Eira eviduje majetek, vybavení, techniku a lidi, které propojuje s procesy a dokumenty. Sleduje jejich využití v návaznosti na zakázky nebo jiné pracovní aktivity.

Zakázky a projekty řídí pomocí úkolů, u kterých sleduje náklady a odpracovaný čas. Šablony pracovních procesů usnadňují plánování.

Obsahuje evidenci majetku a poradí si i se správou rozsáhlých areálů a jejich vybavení.

Šetří čas a zefektivňuje spolupráci týmu

Informace potřebné pro rozhodování jsou propojené na jednom místě, dostupném odkudkoliv. Stačí mít internetové připojení a webový prohlížeč.

Přesunuje komunikaci z emailů a chatů k řešené zakázce. Žádná informace už se neztratí v záplavě emailů.

Došlé emaily včetně příloh se stávají součástí zakázky. Už nebudete muset složitě dohledávat komunikaci se zákazníkem.

Rychlé vyhledávání najde hledaný výraz v poznámkách, v diskuzích i uvnitř souborů.

Minimalizuje náklady a stará se o Vaše data

Řešení Eira nabízíme firmám jako službu. Nemusíte pořizovat vlastní hardware ani software - stačí internetové připojení a webový prohlížeč.

Vaše data jsou v bezpečí datového centra, zajištěny proti ztrátě, odcizení, ale také proti hromadnému stažení a odnesení vlastními zaměstnanci.

Za zlomek ceny získáte stabilní řešení, postavené na technologiích velkých enterprise systémů s dostupností 24h denně 7 dní v týdnu.

Zálohu vašich dat můžete dostávat pravidelně na zvoleném médiu (služba za příplatek).

6 modulů EIRA

Dokumenty - jak

Jednoduché vkládání dokumentů a jejich sdružování do praktických multidokumentů funguje jako analogie složek reálného světa (i jednoduchá smlouva může mít svůj dodatek nebo poznámkový aparát).

Práva k dokumentům lze nastavit podle vlastních firemní hierarchie a aktualizovat je podle potřeb, kdo který typ dokumentů může vkládat, kdo je může upravit a kdo schválit.

Řízený tok dokumentů, verzování a schvalování zajišťuje, že víte, která verze je platná, kdo ji kdy schválil a v jaké podobě.

Více

Aktivity - kdy

Řízení zakázek a sledování jejich průběhu. Plánování úkolů, prací a kapacit. Vykazování odpracovaných hodin.

Šablony procesů umožňují rychlé plánování často se opakujících kroků a zajišťují jejich správnou návaznost.

Systém automatických upozornění funguje jako prevence časových zpoždění.

Propojení s emailovou schránkou pomáhá efektivně zpracovat došlou poštu.

Více

Kontakty - kdo

Databáze interních a externích firemních kontaktů na jednom místě umožňuje jejich efektivní správu včetně sledování vztahů mezi nimi.

Kategorie kontaktů s různou úrovní přístupu pro bezpečnost dat, kdy každý má přístup k té úrovni, kterou pro práci potřebuje.

Ověřování ekonomických subjektů a vztahů mezi nimi díky propojení s rejstříkem ARES

Více

Mapy - kde

Navázání zakázky, dokumentu nebo majetku do konkrétního místa na mapě pomáhá k rychlejší orientaci.

S využitím veřejných mapových služeb můžete snadno využít např. katastrální mapy svoje pro vlastní účely.

Více

Zdroje - co

Sledování zdrojů dává odpovědi na otázky, kdo je alokován na jakou činnost a ve kterých termínech, jak je využit majetek a kým.

Evidence zdrojů (lidí, majetku, techniky, nemovitostí).

Přehled o majetku a vybavení v areálech, budovách i místnostech.

Vizualizace nemovitostí ve 2D výkresech nebo 3D modelech a jejich geolokace v mapách.

Více

Co ještě potřebujete evidovat?


Doplníme zdarma...

Získat 30 dní zdarma